top of page

אתנה גיפט קארד

‏100 ₪

עם גיפט קארד אי אפשר לטעות ;)
כל מה שצריך לעשות הוא לבחור בסכום ולכתוב
ברכה אישית שתהפוך את המתנה שלכם לייחודית

גיפט קארד זה ניתן למימוש באתר בלבד*
תוקפו ל-5 שנים בלבד*
...
עם גיפט קארד אי אפשר לטעות ;) כל מה שצריך לעשות הוא לבחור בסכום ולכתוב ברכה אישית שתהפוך את המתנה שלכם לייחודית גיפט קארד זה ניתן למימוש באתר בלבד* תוקפו ל-5 שנים בלבד*

‏100 ₪
‏150 ₪
‏200 ₪
‏250 ₪
‏300 ₪
‏350 ₪
‏400 ₪
‏450 ₪
‏500 ₪
‏600 ₪
‏700 ₪
‏800 ₪
‏900 ₪
‏1,000 ₪
bottom of page